Dnes najdete na internetu spoustu českých herních služeb, ale nejznámější z nich je sázková kancelář Mostbet. Neustále se zde konají zajímavé akce a bonusy, nabídka akcí se rozšiřuje, nabízejí se vysoké kurzy, sázky zdarma, roztočení zdarma a tajné promokódy Mostbet. Technologie společnosti vám umožňují hrát na chytrých telefonech a dalších gadgetech díky pohodlné mobilní aplikaci.

Realizace - TEZAB spol. s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Realizace

ROK 2008 - 2014
ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh
Pekařství Nikl Vracov
STAVECO Morava – provoz Moravské Bránice
SBD SVĚTLOV Bojkovice
ZEXEL VALEO Humpolec
ZVI a.s. Vsetín
MORAVSKÁ STAVEBNÍ-INVEST Brno
PS-MSI, a.s. Zlín
DAPONTE Brno
VOP Šternberk – divize Vyškov
VOP Šternberk – divize Brno
SMV Veselý nad Moravou


ROK 2007
1. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh
- Rekonstrukce horkovodních rozvodů pro vytápěcí a technologické účely - Rekonstrukce rozvodů průmyslové vody a chlazení
2. ŽPSV a.s., závod Doloplazy
- Oprava technologických rozvodů páry kondenzátu, stlačeného vzduchu a průmyslové vody
3. ŽPSV a.s., ředitelství akciové společnosti Uherský Ostroh
- Rekonstrukce plynové kotelny a topného systému
4. ŽPSV a.s., závod Čerčany
- Rekonstrukce rozvodů plynu, vytápění a zdravotechniky
5. Pekárna Nikl Vracov
- Technologická instalace rozvodů páry, vody a plynu
6. STAVECO Morava – provoz Moravské Bránice
- Plynofikace areálu a rekonstrukce technolog. rozvodů stlačeného vzduchu a vody
7. VOP 026 Šternberk – divize Vyškov
- Rekonstrukce průmyslové vodárny
8. Výstavba RD Ostopovice u Brna
- Instalace systému vytápění, zdravotechniky a plynu
9. Bytové domy Kuřim
- Instalace systému vytápění, zdravotechniky a plynu
10. SBD Světlov Bojkovice
- Rekonstrukce rozvodů plynu a zdravotechniky vč. regulačních stanic - Kompletní projektová dokumentace

ROK 2006
1. PS-MSI, a.s. Zlín
- Instalace systémů vytápění, zdravotechniky a plynu RD Kuřim
2. SBD SVĚTLOV Bojkovice
- Rekonstrukce regulačních stanic plynu včetně projekt.dokumentace
3. SBD PANORAMA Uherský Brod
- Rekonstrukce instalací bytových domů
4. PANORAMA TEPLO, s.r.o. Uherský Brod
- Rekonstrukce 3 ks plynových kotelen a regulačních stanic plynu
5. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK Doloplazy
- Rekonstrukce plynových kotelen a instalací bytových domů
6. ŽPSV a.s., závod Uherský Ostroh
- Oprava technolog.rozvodů páry, kondenzátu a průmyslové vody
7. ŽPSV a.s., závod Doloplazy
- Rekonstrukce topného systému a zdravotechniky administrativní budova, vrátnice a expedice
8. ŽPSV a.s., závod Litice nad Orlicí
- Rekonstrukce technolog.ohřevu TUV a rozvodů průmyslové vody
9. TECES, s.r.o. Jihlava
- Průmyslový plynovod Bosch Diesel Jihlava

ROK 2005
1. ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Brno
- Výstavba provozního objektu společnosti
2. SBD PANORAMA Uherský Brod
- Rekonstrukce 3 ks plynových kotelen bytových domů
3. ŽPSV Uherský Ostroh, závod Uherský Ostroh
- Rekonstrukce technologických rozvodů páry, vody a vzduchu
4. MORAVSKÁ STAVEBNÍ-INVEST Brno
- Instalace systémů vytápění, zdravotechniky,plynu pro 21 bytů,Kuřim
5. ŽPSV Uherský Ostroh, závod Doloplazy
- Rekonstrukce rozvodů průmyslové vody a vzduchu
6. ZVI a.s. Praha
- Instalace vzduchotechniky a klimatizace výrobního objektu Vsetín
7. ZEXEL VALEO Humpolec
- Instalace průmyslových rozvodů plynu pro vypalovací pece
8. Mc DONALD´S ČR Praha
- Horkovod a výměníková stanice restaurace McDonald´s Zlín
9. SBD SVĚTLOV Bojkovice
- Rekonstrukce kotelen a rozvodů vody
10.ŽPSV Uherský Ostroh, Generální ředitelství
- Rekonstrukce kotelny, vytápění a zdravotechniky zkušebny Brno

ROK 2004
1. ŽPSV Uherský Ostroh, závod Uherský Ostroh
- Rekonstrukce technologie osmikomorové tunelové pece
2. ŽPSV Uherský Ostroh, závod Doloplazy
- Rekonstrukce technologie chlazení Propařování pražců
3. ZVI a.s. Praha
- Generální oprava rozvodů páry, vzduchotechniky a klimatizace
4. MĚSTO Bojkovice
- Plynofikace Kulturního domu Bojkovice
5. SBD SVĚTLOV Bojkovice
- Rekonstrukce 3 kotelen bytových domů
6. DAPONTE Brno
- Instalace systémů vytápění a zdravotechniky 2 rodinných domů
7. ZEVETA Bojkovice
- Generální oprava potrubních rozvodů centrální kotelny
8. AUSTIN DETONÁTOR Vsetín
- Rekonstrukce technologie obj.zkušebna rozbušek
9. OBEC Šumice
- Rekonstrukce vzduchotechniky Základní škola Šumice

ROK 2003
1. ZVI a.s. Praha
- Rekonstrukce obj.237 na skladování výbušných materiálů
2. SBD SVĚTLOV Bojkovice
- Rekonstrukce vytápěcích systémů a kotelen čtyř bytových domů
3. BOSCH DIESEL Jihlava
- Rozšíření průmyslové plynoinstalace pro technologie výroby
4. ŽPSV Uherský Ostroh, závod Uherský Ostroh
- Rekonstrukce kondenzátního hospodářství
- Oprava sociálního zařízení
5. ŽPSV Uherský Ostroh, závod Doloplazy
- Rekonstrukce vytápění výrobní haly pražců
6. ZEVETA Bojkovice
- Oprava a modernizace úpravny vody

ROK 2002
1. Zeveta Bojkovice a.s.
– rekonstrukce úpravny vody a katexového filtru
– rekonstrukce sociálního zařízení a vytápění objektu č. 60
2. ZVI a.s. Praha
– rekonstrukce objektů č. 58, č. 59 a č. 60
3. Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta
– rekonstrukce IV. patra objektu „Ypsilantiho“
4. Tipstav s.r.o. Brno
– instalace ÚT, ZTI, PLYN 2 rodinných domů
5. ŽPSV Uherský Ostroh a.s., závod Uherský Ostroh
– rekonstrukce tunelových pecí
6. ŽPSV Uherský Ostroh a.s., závod Doloplazy
– rekonstrukce haly DBV 1, 2
7. ŽPSV Uherský Ostroh a.s., závod Borohrádek
– rekonstrukce vytápění haly FILIGRAN
8. Transtechnik s.r.o. Praha
– rekonstrukce objektu Provozní hala

ROK 2001
1.Zeveta Bojkovice a.s.
- oprava ohřevu TUV "Nástrojárna"
- oprava systému vytápění objektu č. 7
2. ZVI a.s. Praha
- rekonstrukce objektů č. 59 a č. 62
3. Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta
- oprava systému vytápění "Tělocvična - Poříčí 31"
- oprava plynové kotelny Poříčí 31
4.Austin Detonator s.r.o. Vsetín
- technická paroinstalace objektů č. 14 a č. 15
- oprava vytápění a potrubního mostu objektu č. 14
- přístavba a oprava objektu č. 224
5.ŽPSV Uherský Ostroh a.s., závod Uherský Ostroh
- oprava zařízení vodojemu
- oprava sociálního zařízení "Betonárna"
6. ŽPSV Uherský Ostroh a.s., závod Doloplazy
- oprava systému vytápění haly B91
- oprava paroinstalace kotelny
7. Atelier LUCA Brno
- rekonstrukce vily Brno
8. HB REAL Vsetín
- směšovací stanice pro 32 bytů Vsetín
9. Hala RONDO Brno
- oprava ohřevu TUV výměníková stanice

ROK 2000
1. Austin Detonator s.r.o.
– rekonstrukce technologie výměníkové stanice
– rekonstrukce průmyslových rozvodů vody, páry a vzduchu „Fosfátovna“
2. ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
– rekonstrukce topného systému „Pražcárna“, závod Doloplazy
– instalace rozvodů ÚT a TUV „Hala drobných výrobků“, závod Doloplazy
– rekonstrukce prům. rozvodů páry, kondenzátu, vody a vzduchu „Tunelová pec“
3. ZVI a.s.
– instalace technologie měření tepla (pára a voda)
4. Masarykova Universita Brno
– rekonstrukce výměníkové stanice, Brno Poříčí 31
– rekonstrukce systému vytápění

ROK 1999
1. Austin Detonator s.r.o.
– rekonstrukce objektu č. 46
– rekonstrukce objektu č. 52
– rekonstrukce systému vytápění objektu č. 15
2. Crystalex Nový Bor a.s., závod Karolinka
– rekonstrukce technologie „Leptárna“
– plynofikace sklářských pecí
– vnitřní plynoinstalace objektů
– instalace plynového sálavého vytápění
3. ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
– instalace systému vytápění a vzduchotechniky „Armovna“,
– rekonstrukce sociálního zařízení
4. Zeveta Bojkovice a.s.
– rekonstrukce technologických rozvodů „Lisovna“ a „Galvanovna“
– rekonstrukce technologie úpravny vody pro kotelnu
5. Hala RONDO Brno
– rekonstrukce výměníkové stanice
– rekonstrukce rozvodů vody pro chlazení a TÚV

ROK 1998
1. Zbrojovka Vsetín - INDET a.s.
- instalace technologie pro měření tepla
- generální oprava teplovodního vytápění objektů výroby
2. ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
– plynová kotelna a rekonstrukce ÚT „Blaťák“
– rekonstrukce kotelny a rozvodů ÚT „Administrativní budova“
3. Obecní Úřad Ostrožská Lhota
– rekonstrukce objektu ZŠ na 5 bytů
4. Agromotor Velké Meziří
– modernizace páteřních rozvodů páry
– rekonstrukce kondenzátního hospodářství
5. ZPS – ZV a.s.
– rekonstukce teplovodního vytápění
– oprava výměníkové stanice
– rekonstrukce systému ohřevu TUV

ROK 1997
1. Zbrojovka Vsetín - INDET a.s.
- instalace technologie pro měření tepla
- generální oprava teplovodního vytápění objektů výroby
2. ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
– oprava plynové kotelny závod Uh. Ostroh
– rekonstrukce technologie vytápění „Sklad kameniva“
3. Servis CLIMAX s.r.o.
– rekonstrukce teplovodního vytápění
– rekonstukce výměníkové stanice
– rekonstrukce TUV a zdravotechniky
4. Agromotor Velké Meziříčí a.s.
– rekonstrukce ústředního vytápění administrativní budovy
– rekonstrukce energomostu
5. Hala RONDO
– modernizace páteřních rozvodů ÚT
– rekonstrukce sociálního zařízení – I. etapa


ROK 1996
1. Agromotor Velké Meziříčí a.s.
– rekonstrukce páteřních rozvodů páry a kondenzátů
– oprava technologie kompresorovny
– oprava technologie linky „Demontáž motorů“
2. Zbrojovka Vsetín a.s.
– směšovací stanice výrobních objektů „Ráztoka“
– nové páteřní rozvody ústředního vytápění pro objekty výroby a skladování
3. Zbrojovka Vsetín – INDET a.s.
– generální opravy teplovodního vytápění objektů výroby
– instalace ohřevu TUV
    
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky